Audyt Sprawozdań

Interdyscyplinarne i zorientowane na problem, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i ustawowych wymogów – to najważniejsze cechy procesu audytu służącemu ocenie przeszłych i planowaniu przyszłych zdarzeń.

 

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z audytem wymaganym przepisami prawa, czy z fakultatywnym badaniem, przedsiębiorstwo poddawane jest szczegółowym testom oceniającym jego kondycję.

 

Informacje zdobyte w trakcie badania pozwalają zlokalizować obszary niosące ryzyko dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa i dobrać najlepsze środki zaradcze.

 

Lista usług:

 

  1. standardowe badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  2. badanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych,
  3. weryfikację i przeglądy sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi

   standardami rachunkowości,

  4. przygotowanie informacji do prospektów emisyjnych,
  5. ocenę systemów kontroli wewnętrznej,
  6. audyt prawidłowości wydatkowania środków  w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej i innych

   instytucji międzynarodowych,

  7. prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

 

Standardowe procedury audytu obejmują:

 

  1. przegląd systemów komputerowych w zakresie koniecznym do uwiarygodnienia danych wykorzystywanych przy

   badaniu sprawozdania finansowego,

  2. przegląd podatkowy w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich dla potrzeb określenia ryzyka

   ewentualnych zobowiązań podatkowych obejmujących VAT, CIT, ZUS, PIT i zobowiązania celne,

  3. prezentację naszych rekomendacji w istotnych dla działalności Spółki obszarach w formie Listów do

   Zarządu,

  4. wydanie opinii wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i prowadzonych

   ksiąg rachunkowych.

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...