CaseWare

Korzystamy z oprogramowania Caseware Working Paper, które pozwala nam na przeprowadzenie i udokumentowanie badania bez zbędnego kserowania dokumentów i zakładania licznych segregatorów z dokumentacją. caseWare

Funkcjonalność aplikacji jest ciągle poszerzana. Obecnie na polski rynek zostanie wprowadzona najnowsza wersja 15.00.

 

 Zawiera ona między innymi:

- możliwość importu zestawienia obrotów i sald z aplikacji księgowej klienta lub pliku excel zarówno danych badania wstępnego jak i badania końcowego,
- automatyczne tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat oraz wszystkich arkuszy przewodnich do badania poszczególnych grup transakcji,
- możliwość wklejania i automatycznego indeksowania elektronicznych dokumentów bezpośrednio do programu,
- możliwość wprowadzania korekt, które automatycznie zmieniają wartości zarówno w zestawieniu obrotów i sald, bilansie i rachunku zysków i strat jak i na wszelkich dokumentach caseware,
- możliwość wprowadzania znaczników, adnotacji, uwag bezpośrednio na dokumencie,
- zbiorcze arkusze podsumowujące dla wszystkich utworzonych adnotacji, wprowadzonych lub sugerowanych korekt lub uwag zapisywanych na arkuszach roboczych w trakcie badania,
- proste załączanie plików typu bmp, jpeg, gif, pdf lub tiff,
- możliwość zakreślania i dodawania komentarza w plikach pdf,
- prowadzenie elektronicznego archiwum dokumentów z badania uporządkowanego według ustalonego wzoru,
- zabezpieczenie dokumentów z badania przed osobami nieuprawnionymi poprzez system haseł,
- możliwość wydruku/ eksportowania pełnej dokumentacji badania do pliku w PDF,
- automatyczny spis treści – indeks załączonych dokumentów – pozwala na kontrolę jakości oraz kompletności dokumentacji.

 

I wiele wiele innych ułatwień i automatyzacji …

 

Przejdź do stron internetowych:

 

 

CASEWARE INT LOGO Polska mae
CaseWare International CaseWare Polska

 

 

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...