CPE

CPECentrum Partnerstwa Europejskiego Sp. z o.o. jest polską firmą świadcząca usługi informacyjne i doradcze w trzech podstawowych segmentach: edukacyjnym, naukowym i biznesowym. Misją naszej Firmy jest rozwój współpracy naukowej, dydaktycznej i gospodarczej między krajami UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, a państwami Europy Wschodniej i Azji Środkowej.   Naszą ofertę w dziedzinie edukacji kierujemy do osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce, a także instytucji realizujących projekty dydaktyczne. Świadczymy kompleksowe usługi pośrednictwa przy aplikowaniu kandydatów na studia wyższe w Polsce.   Nasze aktywności w zakresie nauki obejmują działalność publikacyjną i wydawniczą, mającą na celu promowanie najnowszych badań oraz integrowanie środowisk naukowych Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, a także doradztwo przy opracowaniu strategii publikacyjnych oraz budowaniu kariery naukowej w krajach UE. Istotne znaczenie w tym segmencie stanowi działalność projektowa, w tym finansowana ze środków UE. Obecnie jesteśmy na etapie składania wniosków projektowych, dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.   Doradztwo biznesowe stanowi jeden z ważniejszych obszarów naszej działalności, polegający na wspieraniu przedsiębiorców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych, wymiany handlowej, podjęcia projektów inwestycyjnych, a także obrotu i zarządzania majątkiem w krajach docelowych inwestycji.

Strona internetowa: www.centrumpe.pl

e-mail: biuro@centrumpe.pl

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...