Due Diligence

W zakresie due diligence oferujemy Państwu wsparcie obejmujące:

 

  1. Finansowe due diligence
  2. Podatkowe due diligence
  3. Prawne due diligence

 

Czym jest due diligence?

 

Due diligence to kompleksowa analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia z uwzględnieniem występujących szans i ryzyk. Jest szczególnie przydatna gdy zachodzi konieczność:

 

  1. sprzedaży przedsiębiorstwa – zarówno w przypadku kupującego jak i sprzedającego (tzw. vendor due diligence),
  1. going public – dopuszczenie papierów wartościowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwo do

   obrotu na publicznym rynku papierów wartościowych,

  1. analizy zdolności kredytowej przed udzieleniem znaczącego kredytu przez instytucję finansową.

 

Co może obejmować due diligence?

 

Due diligence jest badaniem kompleksowym, które powinno mieć odpowiednią strukturę, aby objąć wszystkie obszary potencjalnych ryzyk. Zazwyczaj dzieli się ten proces na kilka etapów/obszarów:

 

  1. analiza prawna
  2. analiza podatkowa
  3. analiza finansowo-księgowa
  4. analiza techniczna, HR, organizacyjna itp.

 

Prace due diligence wykonywane są przez zespół, złożony ze specjalistów (włączając w szczególności: radców prawnych, doradców podatkowych biegłych rewidentów) posiadających wysoką wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie prawa bilansowego, podatkowego, handlowego, cywilnego oraz prawa pracy.

 

Każdy projekt jest dostosowywany indywidualnie do specyfiki podmiotu i transakcji, oczekiwań potencjalnego inwestora i założonych celów stawianych przed rozpoczęciem prac.

 

Rezultaty due diligence mają często znaczący wpływ na ocenę wiarygodności wyceny podmiotu oraz ocenę opłacalności i wielkości ryzyka związanego z przedmiotową inwestycją. Proces due diligence ma znacznie szerszy zakres niż standardowe badanie sprawozdania finansowego, przegląd ksiąg czy audyt podatkowy.

 

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...