Konsult Audytor

konsult

Firma KONSULT AUDYTOR BEATA PIETRASZKO Kancelaria Biegłego Rewidenta prowadzi swoją działalność od 2008 roku. Została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3395.

 

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług atestacyjnych i doradczych specjalizując się poza badaniami sprawozdań finansowych w audycie projektów finansowanych ze środków zagranicznych, głównie unijnych oraz krajowych.

 

Stawiamy na indywidualne podejście do specyfiki i wymagań naszych klientów.

 

Przedmiotem działalności KONSULT AUDYTOR zgodnie z wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych jest:

  1. badanie sprawozdań finansowych;
  2. przeglądy sprawozdań finansowych;
  3. opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
  4. doradztwo podatkowe.
  5. doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.

 

Założyciel KONSULT AUDYTOR – Beata Pietraszko – Biegły Rewident (wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10739) oraz Audytor Wewnętrzny (zaświadczenie Ministra Finansów nr 18/2003) – jest Absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Ekonomii na Centralnym Uniwersytecie Europejskim w Pradze, otrzymała M.A. in Economics, New York University. Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych pod względem ich zgodności z polskimi zasadami rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi zdobywała pracując w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o., Misters Audytor Sp. z o.o. oraz System Rewident Sp. z o.o. Przeprowadzała badania sprawozdań finansowych zarówno spółek prawa handlowego jak i jednostek sektora finansów publicznych. W System Rewident Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Doradztwa Gospodarczego poza uczestnictwem w badaniach sprawozdań finansowych, odpowiadała za świadczenie usług w zakresie zarządzania procesami wewnętrznymi w przedsiębiorstwach, oceny systemów kontroli wewnętrznej, wspierania realizacji funkcji audytu wewnętrznego oraz w zakresie audytu wykorzystania funduszy unijnych. Znajomość w zakresie funkcjonowania systemu finansów publicznych zdobywała również w trakcie trzyletniej pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w Głównym Urzędzie Miar.

 

USŁUGI

 

Świadczymy usługi głównie w zakresie rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych, w szczególności oferujemy:

 

  1. badania i przeglądy sprawozdań oraz inne usługi atestacyjne
  2. audyty i kontrole projektów
  3. doradztwo, opinie i ekspertyzy, wyceny przedsiębiorstw i ich aktywów
  4. usługi audytu wewnętrznego

 

KONTAKT

 

KONSULT AUDYTOR BEATA PIETRASZKO
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Siedziba:
Ul. Przanowskiego 4/35
01-457 Warszawa

 

Biuro:
Ul. Stawki 8/16
00-193 Warszawa
Tel.: 694 695 533
e-mail: beata_pietraszko@konsult-audytor.pl
kancelaria@konsult-audytor.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.konsult-audytor.pl
Zachęcam do nawiązania współpracy i skorzystania z naszego doświadczenia opartego na znajomości funkcjonowania sektora prywatnego oraz publicznego, w tym specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów, rachunkowości, systemów kontroli wewnętrznej, podatków oraz realizowania i rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich, dotacji krajowych czy innych grantów.

 

Beata Pietraszko
Biegły Rewident/Audytor Wewnętrzny

 

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...