Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konkursu na wybór Krajowych Klastrów Kluczowych. Celem konkursu jest wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, zdolnych do konkurowania na rynkach międzynarodowych.
 
W spotkaniu udział wzięło – oprócz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 160 przedstawicieli koordynatorów klastrów, przedsiębiorców, parków technologicznych i urzędów państwowych z całej Polski.

 
Zapraszamy do zapoznania się z założeniami inicjatywy: http://www.parp.gov.pl/index/more/29266

 
Lista dokumentów do konsultacji prezentująca proces wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych dostępna pod adresem: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=7CD388FF62EC4716B8851A803BB2EB11

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...