O Klastrze

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Historia

 

Mazowiecki Klaster Audytu i Konsultingu powstał na początku 2012 roku w wyniku współpracy czterech firm audytorskich i kancelarii prawnej. 17 września 2012 roku do inicjatywy przystąpiła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wtedy też podpisano umowę formalnie powołującą do życia Klaster.

 

Impulsem do rozwoju klastra stała się dotacja otrzymana przez Spółkę Ecovis System Rewident. 15 października 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu”. Projekt o wartości 858 657,80 PLN zakładał przeprowadzenie kilku wspólnych inicjatyw, mających na celu zintegrowanie firm klastra na wczesnym etapie współpracy.

 

Obecnie do Klastra należy 10 podmiotów z branży audytu, usług prawnych i doradczych. Klaster jest otwarty na przyjmowanie nowych firm oraz na poszukiwanie nowych form oraz obszarów współpracy.

 

Cele Klastra

 

Celem Klastra jest rozwój zrzeszonych w nim podmiotów poprzez stworzenie warunków do opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez:

 

  1. nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami klastra a jednostkami naukowymi,

   oraz wdrożenie wspólnego programu szkoleń i  prac badawczych,

  2. wypromowanie marki klastra na rynku usług audytorskich i consultingowych,
  3. podniesienie jakości świadczonych usług firm klastra, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

   w zakresie organizacji pracy biegłych rewidentów.

 

Działania klastra

 

Wspólne działania Klastra to między innymi:

  1. wykonywanie lub zlecanie prac badawczych i rozwojowych pod nadzorem pracowników naukowych,
  2. budowa wspólnej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  3. wymiana wiedzy oraz technologii w ramach klastra,
  4. budowa wspólnej marki,
  5. wspólne przygotowywanie usług i wprowadzanie ich na rynek,
  6. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży,

   w której działa klaster,

  7. organizacja szkoleń dla pracowników firm klastra i podmiotów zewnętrznych,
  8. realizowanie programów stażowych, organizacja praktyk studenckich,
  9. realizowanie wspólnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Aktualności

Weryfikacja raportów niefinansowych jako nowa usługa atestacyjna audytorów

13:17, 7 czerwca 2017
Raporty niefinansowe i rola audytorów w ich przygotowaniu oraz weryfikacji Biegli rewidenci, jako p...

Dni SGGW w ramach obchodów 200-lecia Uczelni

15:22, 27 czerwca 2016
W dniach 19-21 maja 2016r. odbyły się Dni SGGW a ramach obchodów 200-lecia Uczelni, partnera naszego...

Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych

11:18, 15 października 2014
14.10.2014 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konk...